مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)

به صفحه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) , دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) , نمونه مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) , فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) , خرید مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم) ,
ن : شاهین
ت : شنبه 4 آذر 1396
دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdoc
حجم فایل116 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب

فهرست جداول و نمودارها:

فصل اول:                                                                                                                  

1-مقدمه:

1-1- مرور مطالعات مربوط به سبك:         

1-1-1-سبك شناختی:                                            

1-1-2-وی‍‍‍ژگیهای افراد وابسته به زمینه:                                                                                                                    1-1-3-ویژگیهای افراد نابسته به زمینه:                                                                                                                      1-1-4-تعیین كننده های سبك شناختی:                         

1-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری وشهری:   

1-3-شیوه های فرزند پروری:

1-3-1-ابعاد فرزندپروری:                                                                                                                                            

1-4- مسئله ، اهمیّت آن و سؤال تحقیق :                                                                                                            

1-4-1-بیان مسئله:                                                                                                                                                   

1-4-2-اهمیّت موضوع تحقیق:                                                                                                                                   

1-4-3-سؤال تحقیق:

فصل دوم:                                                                                                      

2- تحقیقا ت پیشین:     

 

2-1-مرور مطالعات مربوط به سبك:                                                                                                              

2-1-1-تعریف سبك شناختی:                                                                                                                                   

2-1-2-طبقه بندی رویكرد های مربوط به سبك:                                                                                                        

2-1-3-سبك شناختی وابسته به زمینه و نا بسته به زمینه:                                                                                       

2-2-وجوه تمایز جامعه‌ی عشایری و شهری:                                                                                                           

2-2-1-جمع گرایی و فرد گرایی:                                                                                                                             

2-2-2-جمع گرایی / فرد گرایی و سبك شناختی:                                                                                            

2-2-3-رابطه جمع گرایی / فرد گرایی وسبك شناختی‌:                                                                                     

2-2-4-آیا جامعه‌ی عشایری جمع‌گراتر از جامعه‌ی شهری است ؟

2-3-رابطه عوامل خانوادگی وسبك شناختی:                                                                                              

2-4-جمع بندی و نتیجه گیری:                                                                                                            

2-5-فرضیه های تحقیق:

فصل سوم

3-روش تحقیق:

3-1-جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری:

3-1-1-جامعه‌ی آماری:

3-1-2-نمونه:

3-1-3-روش نمونه‌گیری:

3-2- ابزارهای اندازه گیری:

3-2-1- سبك‌شناختی:

 3-2-2- شیوه های فرزندپروری:

3-2-3-شواهد مربوط به روایی و اعتبار:

3-3-تعریف عملیاتی متغیرها:

3-3-1- متغیرهای مستقل:

3-3-2- متغیّر وابسته:

3-3-3-متغیّر هم پراكنش

3-4-طرح تحقیق وشیوه تجزیه وتحلیل داده ها :

فصل چهارم:

4-نتایج:

4-1-نتایج تحلیل‌های مقدّماتی:

4-1-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات کنترل برای گروههای با کنترل  بالا و پایین:

4-1-2-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات محبّت برای گروههای با محبّت بالا و پایین:

4-1-3-بررسی تفاوت گروهها از نظر متغیّر پیشرفت تحصیلی جهت انتخاب متغیّر هم پراكنش:

4-1-3-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی جامعه‌ی عشایری و شهری:

4-1-3-2-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی گروههای با محبّت بالا و پایین:

4-1-3-3-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین پیشرفت تحصیلی گروههای با کنترل بالا و پایین:

4-2- نتایج تحلیل‌های اصلی:

4-2-1- تحلیل كوواریانس دو طرفه بعد محبّت و نوع جامعه:

4-2-2-تحلیل كوواریانس دو طرفه بعد كنترل و نوع جامعه:

4-2-3-آزمون تی برای بعد كنترل در جامعه‌ی ‌شهری و عشایری:

4-2-3-1-آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات سبك‌شناختی براساس بعدکنترل در جامعه‌ی شهری:

4-2-3-2- آزمون تی برای مقایسه‌ی میانگین نمرات سبك‌شناختی براساس بعدکنترل در جامعه‌ی عشایری

4-3-نتایج تحلیلهای  تكمیلی:

4-3-1-تحلیل كوواریانس دوطرفه: نوع جامعه و پایه‌ی تحصیلی:

4-3-2-آزمون شفه برای پایه‌ی تحصیلی:

فصل پنجم:

5-بحث و نتیجه‌گیری:

5-1-بحث و بررسی یافته‌های تحقیق:

5-2-پیشنهادات:

5-2-1-پیشنهادات تحقیقی:

5-2- 2-پیشنهادات تربیتی:

5-3-محدودیت های تحقیق:

منابع:

منابع فارسی:

منابع لاتین:

ضمائم:

ضمیمه‌ی شماره‌ی یك: پرسشنامه‌ی شیوه های فرزندپروری

ضمیمه‌ی شماره‌ی دو: آزمون مداد و کاغذی خلّاقیت

عنوان و چکیده به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : مقایسه‌ی‌ سبك‌شناختی دانش‌آموزان راهنمایی عشایری و شهری درتعامل با ابعاد فرزندپروری والدین ,
ن : شاهین
ت : پنجشنبه 2 آذر 1396
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل119 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.